Velkommen til Brann & Vannteknikk AS


Brann & Vannteknikk AS er et ingeniørfirma med spesialkompetanse på sprinkleranlegg som holder til på Østlandet. Vi har sentral godkjenning for prosjektering av slukkesystemer, og tilfredsstiller med dette myndighetskrav i søknadspliktige tiltak i byggesak.

Vi er i tillegg sertifisert i henhold til FG for prosjektering og kontroll av automatiske slukkeanlegg, herunder sprinkleranlegg.

Brann & Vannteknikk AS utfører oppdrag på langs og tvers av hele Norge.

Tjenester