Godkjenninger

Brann & Vannteknikk AS har nødvendige godkjenninger som i de fleste sammenhenger er påkrevd ved prosjektering eller kontroll av sprinkler- og andre slukkesystemer. Det bør utelukkende kun benyttes firmaer som er sentralt og FG godkjent for prosjektering og kontroll.
Vi er sentralt godkjent for prosjektering av slukkesystemer i tiltaksklasse 2.

I prosjekter som ligger i tiltaksklasse 3 har vi samarbeidspartnere som tar den faglige kontrollen og står som ansvarlig prosjekterende i denne tiltaksklassen.

Sentral godkjenning er et verktøy for alle foretak som skal stå ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Godkjenning utstedes fra Direktoratet for Byggekvalitet. Foretak som søker sentral godkjenning, må dokumentere faglig ledelses-kompetanse, og opplyse om foretakets organisering og styringssystem. En systematisk styring av foretaket gjennom et egenkontrollsystem skal sette det i stand til selv å kunne bekrefte at arbeidet er utført riktig og hindre gjentakelse av feil.


Vi er godkjent i henhold til FG for prosjektering og kontroll.

FG representerer hele forsikringsbransjen i Norge og har med denne sertifiseringen ønsket å bidra til økt forståelse og seriøsitet blant aktører som leverer tjenester innenfor sprinkler- og andre brannslukningsanlegg.

I dag er er det Teknologisk Institutt som kontrollerer at hvert enkelt firma innfrir kravene og utsteder sertifiseringen. Jevnlig føres det av Teknologisk Institutt tilsyn med foretakene som er godkjent for å forebygge og sikre at kompetanse og seriøsitetskrav er ivaretatt.