Om Brann & Vannteknikk AS

Brann & Vannteknikk AS har som visjon og mål å være en foretrukken leverandør av konsulenttjenester innen sprinkler- og andre automatiske slukkesystemer med fokus på gode løsninger som ivaretar sikkerheten og grensesnittet til kunden. Holdningen og fokuset i hvert oppdrag er at hver kunde, liten som stor, skal være ivaretatt og oppdraget overlevert i henhold til avtale. Seriøsitet og god kommunikasjon er en rød tråd i Brann & Vannteknikk AS sin filosofi som vi tror vil lønne seg på sikt.

Brann & Vannteknikk AS retter hovedfokuset mot automatiske slukkesystemer i byggebransjen. Kompetansen utvikles kontinuerlig, samt at deltagelse i bransjens faglige miljø er første prioritet. Vi har flere samarbeidspartnere som har lang og tung fartstid i bransjen, både på konsulent og entreprenørsiden. Lover og regler sørger vi for å holde oss oppdatert på, da dette legger grunnlaget for gjennomføringen av hvert oppdrag.
Cato Christensen opprettet Brann & Vannteknikk AS i 2015 etter flere års ansettelse i et av landets største konsulentselskap. Han er utdannet VVS ingeniør med spesialisering innen sprinklersystemer, hvorav han har FG sertifisering for kontroll og prosjektering i henhold til sprinklerstandardene - NS 12845 og NFPA 13.

Fra den tidligere stillingen har han tilegnet seg tverrfaglig kunnskap som VVS ingeniør i stillinger som oppdragsleder og prosjektingeniør med fagansvar. Hovedtyngden i prosjektene bestod i prosjektering av VVS- og sprinklersystemer i bygg som spenner seg fra små skoler til store komplekse kulturbygg. Dette kombinert med den tverrfaglige erfaringen som i hovedsak omfatter ARK, RIB, RIBr og RIE gir en stor fordel i å se gode løsninger og muligheter for ivaretagelse av sprinklertekniske løsninger. BIM og 3d-tegning er en underliggende kompetanse som er helt nødvendig å mestre for kunne møte dagens og fremtiden krav.