Andre tjenester

Brann & Vannteknikk AS kan tilby tjenester innen sprinklersystemer utover det som er nevnt under «Rådgivning», «Prosjektering» og «Kontroll», herunder produksjon av dokumentasjon/FDV, utforming av rutiner for ettersyn, beregninger, tilstandsanalyse, befaringer etc. Et brannslukningsanleggs dokumentasjon er i henhold til brannforebyggendeforskrift lovpålagt «skal» krav, og ofte en nødvendighet for å kunne kontrollere et anleggs forutsetninger. I dokumentasjonen/FDV`en til et sprinkleranlegg skal det inneholde informasjon om fareklasse, vannforsyning og anleggets interne motstand, produktdokumentasjon, plantegninger med nødvendig informasjon påført og generell beskrivelse av anlegget. Hensikten med denne informasjonen er å ha kontroll over om anlegget yter det dimensjoneringsforutsetningene tilsier og at brukeren/eieren kan føle seg trygg på at en eventuell brann blir holdt under kontroll eller i beste fall slukkes helt. Brann & Vannteknikk AS innehar nødvendige godkjenninger og kompetanse til å utføre dokumentasjonsoppdrag for eksisterende sprinkleranlegg i henhold til NS 12845 og NFPA 13.
NB! For sprinkleranlegg hvor NS 12845 ikke er dekkende, kan den amerikanske standarden NFPA 13 benyttes. Det bør derfor også her utelukkende benyttes personell som er sertifisert i henhold til FG for NFPA 13. Brann & Vannteknikk AS innehar nødvendige godkjenninger og kompetanse til å visualisere og opplyse om hvilke begrensninger og muligheter man oppnår ved de ulike løsningene gitt av NS 12845 og NFPA13. Dette gjelder like fullt for nybygg som for rehabilitering, og ikke minst ved bruksendring.