Prosjektering

Prosjektering bør kun forestås av kvalifisert personell som innehar FG godkjenning for prosjektering av automatiske brannslukningsanlegg. Dette er som regel i tillegg inkludert i forsikringsselskapets forskrifter. Kvalifisert leverandør for prosjektering av automatiske brannslukningssystemer, herunder sprinkleranlegg, har inngående kunnskap om preakseptert standard, NS 12845 ref. TEK10. Dette kreves for å kunne prosjektere et anlegg som fungerer som tiltenkt – hvorav forståelse av standard, samt at beregninger og forutsetninger for bygget blir riktige. Prosjekterende som har god kjennskap til dagens 3d verktøy, og er kjent med hvordan samhandlingen tverrfaglig foregår i et prosjekt er en helt nødvendig forutsetning ved prosjektering av sprinkler- og andre automatiske brannslukningsanlegg. Dette fordi alt fra små hindringer til dominerende bygningskonstruksjoner til tekniske føringer kan påvirke og betydelig redusere brannslukningsanleggets ytelse. Dette kan medføre at sikkerheten for mennesker og verdier i bygget blir betydelig redusert – liv og verdier kan gå tapt! Dette vil også innvirke på den årlige kontrollen som skal gjennomføres 1 gang i året – hvorav anlegget kan få en lavere karakter enn nødvendig.
NB! For sprinkleranlegg hvor NS 12845 ikke er dekkende, kan den amerikanske standarden NFPA 13 benyttes. Det bør derfor også her utelukkende benyttes personell som er sertifisert i henhold til FG for NFPA 13. Brann & Vannteknikk AS innehar nødvendige godkjenninger og kompetanse innen NS 12845 og NFPA 13 til å prosjektere systemer med hensyn på omkringliggende faktorer og gjennomarbeidede løsninger for ulike situasjoner. Dette gjelder like fullt for nybygg som for rehabilitering, og ikke minst ved bruksendring. .