Rådgivning

Et bygg kan over tid ha mange bruksformål, hvorav eiendomsutvikler/byggeier gjerne ønsker fleksibilitet som øker brukspotensialet i fremtiden. Derfor er det spesielt viktig å få kartlagt tidlig hvordan de tekniske løsningene og prinsippene skal være – ikke minst hvilke kapasiteter som er tilgjengelig. Dette øker bevisstheten og gir de riktige forventningene til hvilke muligheter bygget kan innfri på et senere tidspunkt uten større endringer.

Et sprinkleranlegg kan ha anleggsbegrensninger som medfører til akkurat dette, derfor vil det ofte være lurt og lønnsomt å engasjere et FG godkjent foretak/personell med sertifisering for prosjektering og kontroll innen automatiske brannslukningssystemer i henhold til NS 12845. For utførende virksomheter anbefales det også benytte FG sertifiserte foretak for utførelse.

Vi kan bistå deg/dere med valg av løsninger som ivaretar potensialet for deres behov
NB! For sprinkleranlegg hvor NS 12845 ikke er dekkende, kan den amerikanske standarden NFPA 13 benyttes. Det bør derfor også her utelukkende benyttes personell som er sertifisert i henhold til FG for NFPA 13. Brann & Vannteknikk AS innehar nødvendige godkjenninger og kompetanse til å visualisere og opplyse om hvilke begrensninger og muligheter man oppnår ved de ulike løsningene gitt av NS 12845 og NFPA13. Dette gjelder like fullt for nybygg som for rehabilitering, og ikke minst ved bruksendring.